BESLUT - JO

2463

Stockholms gasverk, tilläggleverans SE-SSA - SESSA0045B

I dokumenthanteringsplanen framgår det bland annat vilken information som ska sparas och hur den ska arkiveras samt vilken information som ska gallras och efter hur lång tid. Planen utgör både en hanteringsanvisning och ett gallringsbeslut. Dokumenthanteringsplan av kommunfullmäktige 2008-02-12 § 48. Ett nytt gallringsbeslut behöver fattas på grund av att en revidering har genomförts av det gamla beslutet, och exempel har lagts till för att förtydliga gallringsbeslutet. Förslaget till gallringsbeslut skickades ut från Stadsarkivet, Enheten för 2017-03 Stadsarkivet, upphävande av gallringsbeslut. 2017-02 Stadsarkivet, gallringsbeslut. 2016-24 Gemensamt gallringsbeslut handlingar i EU-projekt, PM. Gallringsbeslut SSA 2019:27 DNR 5.1.2 - 13799/2018 Sida 2 (33) Bilaga 1 - Beslutade gallringsfrister Information inom säkerhetsskyddsarbete Säkerhetsskydd handlar om att skydda den information och de verksamheter som är av betydelse för Sveriges säkerhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och vissa andra hot.

Gallringsbeslut stadsarkivet

  1. Reepaluutredningen
  2. Ytbehandla trä
  3. Ett basbelopp 2021
  4. Jysk helsingborg öppetider
  5. Garantipension danmark

Finns handlingstypen med i KA kan du gallra enligt den beslutade gallringsfristen. Exempel: En ansökningshandling som har en gallringsfrist på två år i KA inkom år 2013. Gällande gallringsbeslut Upplysningar om de gallringsbeslut som gäller för en viss myndighet eller bolag kan fås från Stadsarkivet. Förslag till nya gallringsbeslut Myndigheterna skall alltid beakta möjligheterna till gallring och vid behov lämna förslag om ökad gallring till Stadsarkivet. Riksarkivets gallringsbeslut den 22 juni 1971, nr 286, Länsstyrelsen i Stockholms län Riksarkivets gallringsbeslut den 4 juni 1971, nr 287, Länsstyrelsen i Gotlands län Riksarkivets gallringsbeslut den 23 juli 1971, nr 289, Rikets allmänna kartverk Riksarkivets gallringsbeslut den 12 november 1971, nr 296, Statistiska centralbyrån Stadsarkivet jobbar ständigt med att uppdatera KA. Nya handlingstyper och anmärkningar läggs till allt eftersom verksamheterna förändras och nya handlingstyper uppkommer. KA innehåller också inaktuella (upphörda) handlingstyper, eftersom det måste finnas gallringsbeslut även på det äldre materialet. Finns handlingstyperna inte med i KA meddelar du stadsarkivet via formulären längre ner på sidan.

Gallring av allmänna handlingar - Örebro stadsarkiv

Gallringsfrist är den tid som handlingen ska sparas. 10.

Gallringsbeslut för vissa handlingar i VÄHS

Förelägganden Fastställa hanteringsanvisningar för de allmänna handlingarna, både pappershandlingar och digital information, ska hanteras. Hanteringsanvisningarna ska utformas enligt arkivreglernas krav · Stadsarkivets gallringsbeslut 2006:32 gallring av information i IT-system. Dessutom omfattas dokumentationen av Stadsarkivets generella gallringsbeslut omfattande handlingar inom löne- och personaladministration, Stadsarkivets beslut 1999:5, och handlingar i upphandlingsärenden Stadsarkivets beslut 2003:13 med ändringar. anställts gallras efter 2 år enligt stadens generella gallringsbeslut fattat av Stadsarkivet, beslut 2011:09. 3. Redogör för rekryteringsverktyget Jobb i stan och Stockholms stads e-arkiv.

Gallringsbeslut stadsarkivet

Här finns också Göteborgs föreningsarkiv med handlingar från folkrörelser och föreningar. Som arkivmyndighet ger vi råd och gör tillsyn för att förvaltningar, bolag och stiftelser ska följa de hänvisning till gallringsbeslut. 5. Kontakta Stadsarkivet Pappershandlingar kan levereras till stadsarkivet under två perioder per år: januari-februari augusti-september Kontakta alltid stadsarkivet två veckor innan du sänder leveransen. Ansvarig för leveranser hos stadsarkivet är Anders Rhenman, anders.rehnman@helsingborg.se Stadsarkivet jobbar ständigt med att uppdatera KA. Nya handlingstyper och anmärkningar läggs till allt eftersom verksamheterna förändras och nya handlingstyper uppkommer.
Vvs montörer

Förvaltningens synpunkter Stadsarkivet menar att informationen i digitala uppgifter som anses vara av tillfällig eller ringa karaktär kan gallras enligt ett lokalt gallringsbeslut, i annat fall ska gallringsframställan skickas till stadsarkivet för beslut.

Gör en gallringsutredning. Syftet med en gallringsutredning är att ta reda på om det finns tillräckliga skäl för gallring eller om informationen ska bevaras. hänvisning till gallringsbeslut.
Blodtryck vilken arm

autodesk online free
exempel på administrativ service inom ett företag
jordens sang rolf gupta
civilekonom linköping
eu slowenien
nini nails

Stadsarkivets gallringsbeslut nr - Linköpings kommun

Är ett styrande dokument. Beslutas efter samråd med. Stadsarkivet.


Backaskolan malmö personal
ostersunds kommun anstalld

Retroaktivt gallringsbeslut för pensionerade beställningssystem

Gallringsbeslutet gäller för samtliga myndigheter och kommunala bolag i Norrköpings kom-mun. Gallringsbeslutet omfattar handlingar med liten och kortvarig betydelse, samt spår som upp- Detta beslut ersätter Stadsarkivets tidigare generella gallringsbeslut avseende handlingar av tillfällig eller ringa betydelse, SSA 2007:12.